עודכנו תעריפי אגרות חוץ במוסדות החינוך המיוחד לשנת תש"פ. תאריך אחרון לבקשות קיזוז בגין שנת תשע"ט 31.12.2019
מרבית התעריפים עודכנו לסכומים גבוהים יותר. מלבד תעריפי גני הילדים והשמירה שהופחתו. בחודש הבא נרחיב ונפרט מי זכאי לאג"ח במוסדות חינוך מיוחד ומתי מוסדות שאינם מוסדות לחינוך מיוחד זכאים גם הם לתשלומי אג"ח.
להלן קישור לחוזר מנכ"ל >>>