בשורה לחינוך המיוחד המוכר שאינו רשמי – היתכנות להצטרפות לאופק חדש לקראת שנת הלימודים הבאה, בהמשך להצהרת משרד החינוך בבג"ץ בנושא לפני כשנה

אופק חדש – רפורמה בחינוך היסודי הרשמי שהוטמעה משנת 2009 ואילך. הרפורמה משלבת שינוי ארגוני מעמיק בפעילות בית הספר, יחד עם שדרוג ושינוי שכר המורים.
היעד: גישה וקידום אישי לתלמידים, מתן מענה לכלל העבודה המתבקשת מהמורה במסגרת יום הלימודים וביצועה במרחב הבית ספרי, שדרוג וחיזוק מעמד המנהל.
עד כה – רפורמת אופק חדש יועדה לבתי ספר יסודיים בחינוך הרשמי בלבד. מוסדות החינוך המיוחד, באמצעות ה'קואליציה לחינוך המיוחד' – פנו שוב ושוב בבקשה להיכלל ברפורמה. לפי עדכונים ממשרד החינוך – מסתמן כי מוסדות חינוך מיוחד בחינוך המוכר שאינו רשמי, יורשו להצטרף לרפורמה כבר בשנה הלימודים הקרובה.
ריכזנו עבורכם את השינויים המשמעותיים לעומת 'עולם ישן'.

ריכזנו עבורכם את השינויים המשמעותיים לעומת 'עולם ישן'.

היקף שעות נוספת למוסד – כך שלכל מורה יוקצו שעות שהיה ופרטניות בהן יוכל לבצע מטלות ולקדם תלמידים. ערך כספי למוסד בן 8 כיתות כ- 250 אש"ח לשנה. (תלוי בנתונים אישיים של עובדי ההוראה, שיעור הכיתות בחט"ב ובעליונה, ופרופיל המוסד).

אפריל מוסדות חינוך-02

 

 

 

 

 

 

 

⇐ שדרוג וחיזוק מעמד מנהל בית הספר- ע"י הגדרת משרה מלאה וכך שכר מינימלי למנהל גם במוסדות קטנים.
לדוגמה: במוסד המונה 8 כיתות, משרת מנהל בעולם ישן 16 ש"ש = 57% משרה. ובאופק חדש – משרה מלאה. ערך כספי למוסד לשנה כ- 80 אש"ח.
⇐  משרת המורה ונוכחותו בבית הספר תכלול את כל השעות הנדרשות למילוי תפקידו, כולל משימות שבוצעו ללא הקצאת שעות:
יוקצו שעות שהיה – לביצוע מטלות תומכות הוראה: ישיבות עבודה, הכנת חומרים, מפגשים עם הורים, בדיקת עבודות ומבחנים.
⇐  יוקצו שעות פרטניות – ללמידה בקבוצות קטנות. (עד 3 תלמידים בחינוך המיוחד).
⇐  הרכב משרת המורה: 26 שעות פרונטל + 5 שעות פרטניות + 5 שעות שהיה = סה"כ 36 ש"ש למשרה מלאה. (לעומת 30 ש"ש בעולם ישן)
⇐  תוספת שכר למורים קיימים (מקדמי ההמרה): בין 17% ועד 37% – לפי תפקיד, שכבה ומצב אישי. שימו לב! התוספת היא למשרה מלאה. בפועל ערך שעת נוכחות – יורד.

לדוגמא – מורה מקצועי ביסודי:

אפריל מוסדות חינוך-07

אפריל מוסדות חינוך-04

אפריל מוסדות חינוך-08