רפורמת אופק חדש הוחלה על בתי ספר ח"מ במעמד מוכש"ר. כיתות ח"מ המשולבות במוסד חינוך רגיל אינן נכללות ברפורמה. ועדת החינוך של הכנסת מקדמת הכללת גני ילדים ח"מ מוכש"ר ומקיימת דיונים אינטנסיביים. בועדה מיום ה 7.8.2019 הוצג דוח המחקר של הכנסת העוסק בעיוותי תקציב בין ילד ח"מ מוכש"ר לרשמי. משרדנו הציג בפני הוועדה עיוותים נוספים מעבר לאופק חדש.
רפורמת אופק חדש משלבת שינוי ארגוני מעמיק בפעילות המוסד, יחד עם שדרוג ושינוי שכר צוות ההוראה. היעד: גישה וקידום אישי לתלמידים, מתן מענה לכלל העבודה המתבקשת מהמורה במסגרת יום הלימודים וביצועה במרחב הבית ספרי, שדרוג וחיזוק מעמד המנהל.

הכניסה לרפורמה אינה חובה, כיון שטרם נקבעו התקנות המחייבות שייקבעו בממשלה הבאה לקראת שנת לימודים תשפ"א. עם זאת מוסד שמצטרף מחויב לחתום על כתב ההתחייבות כי יפעיל את הרפורמה על כל תנאיה.

המלצתנו: להכיל את הרפורמה כבר בשנת הלימודים תש"פ וליהנות מתוספת שעות הניהול וההטמעה הדרגתית. צפוי שבשנה הראשונה גם משרד החינוך יכיר בקשיי התארגנות. קיימת אפשרות בחירה לכל מורה האם להכלל בתוכנית, ומשכך ההחלטה להכלל בתוכנית קלה יותר. מורה המבקש לצאת מאופק חדש ימלא טופס (בדומה לבקשת יציאה מתוכנית עוז לתמורה).

מצ"ב דף מידע כפי שפורסם בפאנל שערך משרדנו ביוני 2019. התייחסנו בתסקיר להבטי רוחב, לחץ לקישור >>> 

להלן קישור העוסק באופק חדש, לחץ >>>

היקף הסוגיות והשאלות שצפו ועלו במשרדנו ע"י מוסדות רבים, עצום, ומשכך אם יש לכם שאלות נוספות ואתם מעוניינים לקבל תמונה והבנה פרטנית למוסדכם, פנו אלינו למחלקה לניהול סיכונים ובקרות שכר.
רו"ח רחל רביץ rachel@cpa.mishor.co.il