השפעה על תקציב, הרעת תנאים לעובד, ערך שעה ועובדי פרא רפואיים. עדכונים חדשים.

• תקצוב שעות פרא רפואיות – לא מה שהתרגלנו

עד היום תוקצבו עובדי פרא רפואי בסכום קבוע של כ 430 ש"ח ש"ש חודשי (נכון לשנת תשע"ט). הצוות גם לא נכלל בפרופיל המוסד (אלא אם המוסד הגיש ודווח עליהם כחלק מצוות ההוראה). במעבר לאופק חדש עובדי הפרא רפואי ידווחו ככל מורי המוסד במצבת המורים (במערכת שיבוץ – משכית) וישליכו כמובן על פרופיל המוסד. התקצוב של שעות אלו יהיה כתקצוב כלל השעות. ביקורות שכר יתייחסו ויבקרו את שעות הפרא בהתאמה מלאה למידע המדווח במצבת.
צוותי פרא רפואי בחלק מהמוסדות הינם בעלי ותק ודרגה פחותים מגובה הסכמי השכר מול המוסד. כללי שוק של היצע וביקוש. המעבר לאופק חדש מהווה תמרור עצור לחתירה להתאמה בין שכר משולם לבין דרגת העובד בפועל. אנו מאמינים כי בשנים הקרובות הנורמה בשוק תחתור לכך. הסכמי השכר הישנים יעלמו בהדרגה. מומלץ לפעול כך גם בגני הילדים ולהיות ערוכים ליום בו אופק חדש יאומץ גם שם.
יש לפתוח תיקים במשרד החינוך לצוות הפרא רפואי שלכם.
⇐ מידע לגבי יכולת המעבר בין דרגות והתקדמות העובד, טרם הוברר ואם בכלל
⇐  היו מוכנים לקבל פחות תקציב. סביר כי הצוות שהעסקתם אינו תואם בדיוק לפרופיל המורים. מוסדות מעטים צפויים לקבל תוספת תקציב.
⇐  לחתור להעסיק עובדי פרא רפואי כעובדים מן המניין ובהתאם לדרוג, לוותק ולתקנות. המלצה זו הינה המלצת משרד מישו"ר כבר מספר שנים וכעת ביתר שאת.
זאת למה?
> התאמה לתקציב ולפרופיל ומניעת פער בין תקצוב לעלות
> הסכם קבוע שעתי מתאפיין בתשלום עודף בחלק מהתקופות / הרכיבים לצד תשלום חסר בחלק מהתקופות / הרכיבים. מן הפסיקה ומן הביקורת למדנו כי ברוב המקרים קיים קושי לבקש להכיר בתשלום עודף כפיצוי על תשלום חסר.

כללי העסקת פרא רפואי הינם כמו עובדי ההוראה במוסד, אמנם תעריף השעה יהיה נמוך יותר אך במקביל תנאי ההעסקה טובים יותר – פנסיה מהחודש הראשון, הפרשה לקרן השתלמות, חופשות משרד החינוך וכו'.

• פרופיל המוסד

פרמטר נוסף בפרופיל – דרגה ברפורמה. כל דרגה תתורגם למשקל דרגה 2 בדומה לתרגום לדרגת B.A. במידה ומשקל הדרגה הינו גבוה מדרגה 2 עם הוותק המקסימלי (36) היא תתורגם לדרגת 8.
ערך שעות הפרונטל יחושב בהתאם לשקלול שיעור הצטרפות צוות ההוראה לתוכנית. כלומר ערך שעה לפי עולם ישן (ערך שעה גבוה יותר!) מוכפל בשיעור אי ההצטרפות בנוסף לערך שעה בהתאם לרפורמה מוכפל בשיעור ההצטרפות.
שעות פרטניות ושהיה רלוונטיות רק לגבי מורים שהצטרפו לאופק חדש ולכן תחושבנה כשעה לפי ערכה ברפורמה. שעות אלו מתקבלות אוטומטית באופן יחסי למורים שנכנסו לאופק חדש.
ערך שעות תפקיד לפי ערך שעה ברפורמה
צוות פרא רפואי ייכלל בתחשיב הפרופיל – ראה הרחבה בנפרד
שעות חינוך – ערך שעה לפי עולם ישן. לתשומת לב ברפורמה לא קיים תקצוב שעות חינוך. תפקיד החינוך מגולם בדרוג ובגמולים. אם במוסד קיימים מחנכים שלא הצטרפו לאופק חדש חשוב ליידע באופן פרטני את משרד החינוך. לאורית עובדיה באמח"י או לנעמי עמרני במחוז החרדי.
שעות פעילות בית ספרית – כחלק מרפורמת אופק חדש זכאים מורי בית הספר לתגמול בגין פעילות שאינה במסגרת שעות הלימודים. התגמול הינו עד 18 שעות בודדות בגין אסיפה בית ספרית כללית (עד 4 שעות במחצית) אסיפת הורים ותלמידים פרטית (עד 8 שעות במחצית) ופעילות לאחר שעות בית הספר (עד 6 שעות במחצית). שעות אלו מתקבלות באופן אוטומטי במוסד.

• הגבלה בשיעור העסקת המורים באופק חדש. האם מדובר בהרעת תנאים?

הרעת תנאים הנובעת מהמעבר לאופק חדש אינה נחשבת להרעת תנאים. ככלל, מורה נדרש ברפורמה להיות נוכח יותר שעות בבית הספר ולשלב במסגרת המוסד גם שעות עבודה והכנה אותם לכאורה ביצע עד כה ללא תשלום או בבית. בכל זאת מורים רבים מוצאים את עצמם בסך הכל עובדים יותר שעות ומקבלים שכר זהה. זוהי הרפורמה והמורה זכאי לבחור שלא להצטרף אליה. הבעיה מחריפה כאשר המורה לא רק נדרש לעבוד יותר שעות אלא שסך שכרו הכולל פוחת. למשל: עובד הוראה שעבד מעל 100% משרה וכעת מוגבל לעבודה עד משרה מלאה בלבד, יתכן בהחלט שסך שכרו במעבר לאופק חדש יפחת. דוגמא: מורה רגיל שהועסק ב 140% משרה כלומר 42 שעות וקיבל כמובן שכר בערך של 140%, יכול לקבל אישור גם לעבוד 42 שעות כלומר 117% אחוזי משרה בעולם החדש לכל היותר. סך הכל שכרו יעמוד על 136% ביחס לעולם ישן – (שכר עולם ישן בתוספת מקדם המרה לאופק חדש 17% + שעות מעבר למשרה). עמדת משרד החינוך כי הפחתת סכום השכר בגלל מגבלת היקף משרה, אינה נחשבת להרעת תנאים. מנהלים שהוגבלו למשרה מלאה בלבד, קיבלו אכן שיפוי ותוספת אחוזית במועד ההמרה.

• בשורה משמחת – עדכון תוספת שקלית לעובדי הוראה, גם שאינם אקדמאיים

בחוזר תשע"ט / 4 הנחה משרד החינוך כי עדכון תוספת שקלית 2016 תינתן רק למורים אקדמאיים המועסקים לפי אופק בדרגות 1-4.5 לאור העובדה שבהסכם הקיבוצי רשום היה מפורש כי התוספת תינתן גם לעובדים שאינם אקדמאיים, פנה משרד מישו"ר בשיתוף חברת עוקץ תוכנת שכר, למחלקה המקצועית במשרד החינוך. הפניה נענתה באדיבות ובמקצועיות. אכן ההנחיה תתוקן. כלל המורים זכאים! זו הזדמנות להודות לחברת עוקץ הקשובים תמיד לכל בקשה לשדרוג ולבדיקה משותפת.