לפני כשנה, נקבע בפסק דין כי נפלו פגמים מהותיים בהליך השימוע שנעשה, ונפסק פיצוי לעובד בגין עוגמת נפש בסך 40 אש"ח + 5 אש"ח הוצאות משפט.

בפס"ד ע"ע 27600-10-11 ד"ר גרשון אהרונוב נ' המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון נקבע כי הפגמים המפורטים מטה הינם פגמים מהותיים בהליך השימוע:

– אי הכנת העובד מבעוד מועד כי עומד לפני פיטורין:
על המעסיק היה להבהיר לעובד עוד לפני השימוע כי עומד בפני שימוע, ולהביא בפניו את הנימוקים להפסקת העסקתו, כדי שיוכל להתכונן עם תשובות וכן הבנת זכויותיו.

– אי העלאת נימוקים מלאים לפיטורין בשימוע:
בשימוע הועלו הטענות העיקריות, ובמכתב מאוחר יותר הועלו נימוקים נוספים אשר לא ניתנה לעובד הזדמנות להגיב להן.

– פרוטוקול השימוע:
פרוטוקול השימוע לא נערך תוך כדי השימוע, וכן לא נמסר לעובד בסמוך לשימוע כך שיוכל לבחון אם הפרוטוקול משקף את השימוע שנערך.

– אי השתתפות מקבל החלטה בתהליך השימוע:
טעם לפגם כאשר מקבל ההחלטה אינו נוכח בשימוע.

– אי מתן הזדמנות נוספת לעובד לאחר שקבל על פיטוריו:
לאחר קבלת מכתב הפיטורין העובד פנה עם טענות שונות נוספות לעניין הפיטורין. לא ניתנה לו הזדמנות נוספת לשימוע.

%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%9f-%d7%a4%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%99%d7%99%d7%9d