מענק פגיעה בעבודה מתקבל עפ"י המקדמות ששולמו בפועל עד יום הפגיעה!
חשוב לבדוק האם המקדמות משקפות את הרווח הצפוי בסוף שנה.
הגדלת מקדמות או הקטנת מקדמות אינה מהווה אסמכתא מבחינת ביטו"ל לסיווג מבוטח כ"עצמאי" או כ"עצמאי שאינו עונה על ההגדרה",
חשוב לבדוק האם המעמד מוסדר.