בתקופה האחרונה, החלו בקרות של משרד העבודה והרווחה לקיום הוראות החוק למקבלי שירותים בתחומי שמירה אבטחה נקיון והסעדה.

החל משנת 2011, נקבעה בחוק 'הגברת האכיפה על דיני עבודה' חובות ואחריות חברה המקבלת את השירות, גם על תשלומי השכר ודיני עבודה שמספק הקבלן עבורה בענפים שמירה ואבטחה, ניקיון והסעדה, וזאת במקרה שאתם נהנים משרות המבוצע ע"י 4 עובדים ומעלה.
במסגרת החוק, נדרש 'מזמין השירות' לפקח ולבקר על תשלומי השכר וזאת באמצעות בודק שכר מוסמך – בעל תעודת הכשרה מיוחדת לתחום זה. המטרה הראשית הינה שהעובד יקבל את מלוא זכויותיו, וכוללת:
הגנה מאחריות פלילית ועמידה בתנאי החוק, וידוא תשלום מלוא השכר לעובדים וצמצום חשיפה לתביעות עובדים

משרדנו אמון על בדיקות אלו ומבצע את השירות ע"י בודקות שכר מוסמכות ללקוחות רבים ביניהם חברות מלכרים רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה.