זכאות המורה ל'גמול חינוך מיוחד' ובשיעורו תלויה בשני גורמים:

> האם המורה מלמד בכיתת חינוך מיוחד במסגרת מוסד רגיל?
> האם המורה סיים קורס לחינוך מיוחד?

 מורה במוסד רגיל (שילוב)מורה בכיתת חנ"מ
מורה ללא תעודה בחינוך מיוחד5.5%8.5%
מורה בעל תעודה בחינוך מיוחד9%14%

♥ לתשומת לב המוסדות: תעודת חינוך מיוחד אינה הגדרה של מוסד ההכשרה אלא של המבנה המאושר ע"י אגף הכשרת עובדי הוראה. בתשובה שהתקבלה לאחרונה מאגף הכשרת עובדי הוראה, הובהר כי תעודת 'הוראה מתקנת' אינה נחשבת לתעודה בתחום החינוך המיוחד. מומלץ לבצע בדיקה לגמולים המשולמים לעומת הגמולים הנדרשים.