• האם נדרש ממני לבצע עדכון מקדמות הגדלה או הקטנה?
• האם נדרש ממני להתחיל בדווח אוטומטי וישיר לקופות (מעל 20 עובדים)?
• האם נדרש ממני לנהל ספרים באופן שונה? לעבור לניהול פנקסים כפול? חובת דווח מכוון למעמ? חובת ניכוי מס במקור מהספקים? ולהלן הסבר: רשימת חובת ניהול פנקסי חשבונות לצורכי מס הכנסה ומע"מ – מבוססים בין היתר על מחזור עסקי ומספר מועסקים. לעתים, שינוי קל במחזור בשנה המסוימת יגרום לבעל עסק לנהל את פנקסי חשבונותיו בשנה שאחריה בשיטה אחרת מהשיטה שלפיה ניהל אותם בשנה המסוימת. מומלץ לכל בעל עסק ללמוד מבעוד מועד את הקריטריונים הרלוונטיים לסוג הענף שבו הוא עוסק. אם אין לכם רשימה בזמינות – בקש כעת מרו"ח האחראית על התיק ונשלח לכם רשימת כל הספרים שאתה מחויב לנהל. חשוב לזכור – ניהול ספרים הינו תעודת ביטוח. ללא ניהול ספרים עלולים להיקנס בקנסות מהותיים ומס הכנסה עלול לקבוע שומות לפי מיטב השפיטה.