לתשומת לב, חודש דצמבר, זהו חודש הדיווח האחרון של שנת 2018 של טופס 102 למס הכנסה. כמו כן יש לבחון חובת דיווח לשנת 2019.

ניכוי במקור מספקים
אם בין השנים 2015-2017 העמותה העסיקה בכל שנה 10 עובדים ומעלה או שמחזור עסקאותיה באחת מהשנים הללו עלה על 3,200,000 ₪, עליה לנכות במקור לספקים ולדווח טופס 856 החל משנת 2019. כלומר שעל כל תשלום מעל 4,920 ₪ (לספק, שנתי) עליה לנכות במקור אלא אם הספק מציג אישור פטור.

עמותה חייבת בהנהלת חשבונות כפולה
לפי מס הכנסה כאשר מחזור הכנסותיה מעל 500,000 ₪ בשנה או שהיא מעסיקה בשנת המס הנוכחית 10 עובדים ומעלה.

ניכוי במקור משכירות / שכר מרצים
כל עמותה, חייבת בניכוי במקור משכירות ומשכר אמנים ומרצים ואף לדווח על כך למס הכנסה בטופס 856 השנתי ו102 החודשי גם אם היא לא נדרשה לניכוי. הדבר אינו תלוי במחזור או במספר עובדים.
עמותה שמחזור הכנסותיה מעל 500,000₪ או שיש לה בשנת המס הנוכחית 10 עובדים ומעלה, תהיה חייבת בדיווח מקוון. (חוקית, עמותה קטנה יותר תוכל לשלוח דיווחים ידניים, פרקטית- לא מעשי).

"חוק עסקאות גופים ציבוריים"
קובע שכל עמותה, גם עם מחזור קטן וגם ללא ותק או עובדים חייבת לבדוק עם כל התקשרות עם ספק מעל 4,920 ₪ בשנה שיש לו "אישור ניהול ספרים".

כל עמותה שדיווחה במהלך השנה בטופס 102 על תשלומים לספקים, חייבת בהגשת טופס 856, גם אם היא לא היתה חייבת בכך על פי התקנות.

כל מחזורי ההכנסות מתייחסים להכנסות שהתקבלו בכסף (ולא בשווה כסף). לעומת זאת, יש לנכות במקור גם על תשלום בשווה כסף.

מס' עובדיםמחזורחייב בהנהלת חשבונות כפולה?חייבת בניכוי במקור (856)?הערה
0-9בין 0-500,000XXאם בשנה הנוכחית, אין למוסד 10 עובדים, ומחזור עסקיו נמוך מ-500,000 ₪, הוא אינו חייב בדיווח 856.
0-9בין 500,000 ל-3,200,000VXלפי רשם העמותות, עמותה שאינה רשומה כמוסד במס הכנסה (כגון איגוד המנגנים) חייבת בהנהלת חשבונות כפולה החל ממחזור של 1,250,000 ₪.
0-9למעלה מ-3,200,000VVאם אפילו באחת משנות המס ב-3 השנים שקדמו לשנה שעברה, המוסד עבר על ה-3,200,000 ₪ - המוסד חייב ב-856.
10 ומעלהכל סכום, אפילו שקלVVאם בכל אחת מ-3 השנים שלפני שנה שעברה היו למוסד 10 עובדים ומעלה.