זה הזמן לשאול את עצמנו:

[*] האם בעסק תלוי במקום בולט הודעות בדבר שכר מינימום וזכיות בסיס?

[*] האם לכל העובדים המועסקים מעל חודש יש טופס הודעה/הסכם עבודה עם מלוא הפרטים הרלוונטיים?

[*] האם כל העובדים מגישים גיליונות נוכחות (למעט עובדים במשרת אמון)?

[*] האם לכל העובדים שולם פנסיה כיאות והועברו הכספים לחברות הביטוח במועד?

[*] האם מבוצע מעקב בתלוש של צבירת חופש ומחלה (כולל עובדי משרת אמון)?

[*] האם קיימת הקפדה על עבודה ללא שעות נוספות מעבר לחוק? שבתון של 36 שעות ברציפות? הפסקה בין ימי עבודה של 8 שעות?

לביצוע "ביקורת דמה" והכנה לביקורת תמ"ת ניתן לפנות למשרדנו לרו"ח רחל רביץ רכזת תחום שכר, במייל: rachel@cpa.mishor.co.il