האם נדרש ממני להתחיל בדווח אוטומטי וישיר לקופות (מעל 10 עובדים)?
האם נדרש ממני לנהל ספרים באופן שונה? אם אין רשימה – בקש כעת מרו"ח האחראית על התיק ונשלח לכם רשימת כל הספרים שאתה מחויב לנהל.
חשוב לזכור – ניהול ספרים הינו תעודת ביטוח. ללא זה מס הכנסה עלול לקבוע שומות לפי מיטב השפיטה.