ביום שלישי 30.10.18
יערכו בחירות ברשויות המקומיות.
יום הבחירות נקבע כיום שבתון. העובד זכאי לשכר.

זכאי עובד שרשום בפנקס הבוחרים ברשות שנערכות בה בחירות או עובד שמקום עבודתו נמצא בתחום רשות שנערכות בה בחירות.
עבד לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות.
זכאות בהתאם להיקף משרה ובעובד שעתי בהתאם לממוצע שעות עבודה.
בעובד המשובץ בימים קבועים – ויום שלישי אינו נמנה עליהם, אינו זכאי.
עובד המועסק ביום הבחירות ייחשב לו כיום עבודה. העובד יקבל תשלום יום שבתון ובנוסף תשלום שעות עבודה.

ביום הבחירות משרדנו יהיה סגור