הערות:

 V  עובדים עם הסכם אישי מיוחד לפיו הם זכאים לתשלום שכר מלא מהיום הראשון, המדינה לא תשתתף בעלות התוספתית וזו תשולם ע"י המעסיק.

 V  שיפוי יחול רטרואקטיבית החל מחודש אוקטובר. טרם ידוע איזה אישור ידרש מאת העובד. לכאורה רק עובד שהצהיר על הבידוד במשרד הבריאות.

 V ההסדר לא יחול על עובדים ששבים מחו"ל מנסיעה פרטית.

 ? סוגיות שונות טרם הובררו ולכן חשוב לעקוב אחר ההנחיות.