לאחרונה משרד החינוך מהדק את לוחות הזמנים בביקורת שכר. הקפאות תקציב חזרו כבעבר.
הפתרון לעמוד במועדים הינו להיות תמיד ערוכים ובצורה שוטפת לכל דרישה.
בדקו את עצמכם!

> האם יש לכם מצבת עובדים עדכנית לכל שנת לימודים בשליפה ובטבלת אקסל?
> האם דוח היזון חוזר שלכם נקי ובידכם אישורי חברות פנסיה פרטניים לשנים 2017 ו 2018?
> האם תלושי שכר ודוחות 102 ערוכים בשליפה או קיימת תלות בחשב שכר אחד.
> בקשות אשיות כמו שמחות הינן עילה לאורכה, אבל הן סיבה לאורכה קלה. בסופו של דבר הפקת הדוח הסופי חייבת להיות במועד בו נקבע על ידי המשרד ולכן מומלץ למעט בבקשת אורכות ובוודאי לא לצפות למספר אורכות.