משרד החינוך זימן את מוסדות החינוך לישיבת שולחן עגול בנושא “ביקורות פיננסיות לבעלויות על מוסדות חינוך” האמורה להתקיים בעוד כשבועיים.
להלן סקירה תמציתית של הביקורות המבוצעות ע”י משרד החינוך.

ביקורת משרד החינוך