בימים אלו, קיבלו מוסדות רבים ביקורת שכר במתכונת חדשה. בשונה מביקורות קודמות:
> בביקורת נוכחית נדרשים המוסדות לערוך תחשיבי סימולציה מלאים והשבות לעובדים כבר בשלב ראשון, כלומר, בוצע איחוד לשלב הביקורת ושלב ההשבה.
> טווחי הזמן עודכנו אף הם – ולהגשת הסימולציות ניתנת תקופה בת 4 חודשים, ותשלומי השבה- כחודשיים נוספים. סך הכל 6 חודש. (בעוד בעבר ניתנו 3 חודשים לשלב הגשת הנתונים, לאחר מכן עבר פרק זמן של מספר חודשים עד קבלת דוח המבקר, ולאחר מכן 3 חודשים נוספים ניתנו לסימולציות ולהשבה) בסופו של דבר אין ספק כי מדובר בקיצור משמעותי של פרקי הזמן. אולם מצד שני נחסכת עוגמת הנפש מקבלת דוח ממצאים המבוסס על ממוצעים ואשר אינו משקף את הפערים בפועל.
> עודכנו שיעורי ההפרשות לפנסיה.
> בשונה מבעבר אשר לכל שכבות הגיל נדרש פנסיה מינימלית בשיעור 12%, כרגע הדרישה היא ע"פ חוק –

יסודי וגנים: 6.5% הפרשה לפנסיה, 6% פיצויים.
חטיבה עליונה: 7.5% פנסיה (*), ו 8.33% לפיצויים.

(*) בהתאם להנחיות משרד החינוך כפי שמופיעות באתר תנאי שירות עובדי הוראה, עובדי הוראה במוסד על יסודי זכאיים להפרשות מעסיק לגמל של 7%. לכאורה בטעות. הנושא בבירור מול הגורמים הרלוונטים במשרד החינוך.

לתשומת לב! מאחר ו"הגל" המרכזי של מקבלי הביקורת הינם מוסדות שבוקרו כבר בעבר, חשוב לבחון את השנים המבוקרות. הביקורת נשלחה על שנים תשע"ג – תשע"ו. קיימים מוסדות אשר אחת או יותר מהשנים היתה כלולה בביקורת קודמת. מומלץ לבקש לא לשוב ולבקר פעם נוספת שנה שבוקרה.