רקע
משרד החינוך מפקח ומבקר באופן סדיר על אופן תשלומי השכר במוסדות מוכרים שאינם רשמיים לעובדי ההוראה. באופן מובנה קיימים פערים בין תשלומי השכר הנדרשים, לתקציב השכר המועבר ע"י המשרד.
הסיבה העיקרית להפרשים – תקציב משרד החינוך מבוסס על ממוצעים רוחביים ונורמה שנקבע ע"פ המשרד, ולא על עלות השכר הנדרשת בפועל לעובדים. כך מוסד עם שונות כזו או אחרת יכול למצוא עצמו בגרעון או בעודף לעומת התקציב. מאז ומעולם, התנהלות המשרד נעשתה תחת הנחה שזו שיטת התקצוב על כל ההשלכות.
לדוגמה:

> תוספת אם ושעות גיל – נדרשות בתשלום אך אינן מתוקצבות כלל במוסדות יסודיים מוכש"ר. אין השלמת תקצוב לפי עלות בפועל.
> בגני ילדים שכר הגננת מתוקצב עבור גננת בוותק 15. מוסד המעסיק גננות בוותק נמוך יותר – יצבור עודף בסעיף הוותק, לעומת מוסד המעסיק גננת בוותק גבוה יותר – להיפך.
> גמול השתלמות – מתוקצב באופן גורף כ- 6%, ללא בחינה מהי הזכאות הספציפית של המורים במוסד.

קרן השתלמות
התקציב: קרן השתלמות מתוקצבת באופן גורף בשיעור 8.4% – הפרשה התואמת למורה נורמטיבי המועסק במשרה מלאה.
תנאי השכר: קיימים מקרים בהם העובד אינו זכאי כלל לקרן השתלמות. (לדוגמה מורה המועסק בפחות משליש משרה, סייעת בגן ילדים בשנתיים ראשונות.) וכן מקרים בהם זכאי העובד לקרן השתלמות מופחתת – מורה מעל גיל 55.

התוצאה ⇐ במוסדות רבים נוצר עודף בסעיף הספציפי של קרן השתלמות. במרבית המקרים, העודף משמש לספיגת פערים אחרים שאינם מתוקצבים כתוספת אם, שעות גיל, פערי וותק בגן ילדים וכן הלאה. 

עד לתקופה האחרונה, בביקורות שערך המשרד ובהן אותרו פערים בקרן השתלמות – כדין. תוצאות הביקורת היו תקינות. כעת, לראשונה, נדרשו מוסדות בקיזוז למרות שפעלו כדין. מדובר במהפכה מפתיעה אשר תופסת את המוסדות בלתי מוכנים. יתרה מכך, נוהל הביקורת המפורסם לא עודכן ופניות לקבלת נוהל עדכני המשקף את התנהלות הביקורת בשטח נענו כי הנוהל העדכני יעלה בקרוב לאתר המשרד. משרדנו ביצע פניות למשרד ולסגן השר ואנו תקווה כי המעוות יתוקן. מודעות ופעילות של כל מוסד קריטית לשינוי המגמה.