בחודש האחרון משרדנו שלח לכלל לקוחות השכר תוצאות ביקורת שכר יזומה שבוצע כחלק משירות חשבות השכר. מדי תקופה, אנו מאמצות את התיק ומבצעות בדיקה חוזרת ע"י חשבת שכר נוספת במחלקה. בדיקה של "עין נוספת" מאפשרת לא פעם לראות מחדש ולהתריע על הנדרש.
במסגרת הביקורת, ביצענו בדיקה מקיפה של:

תלושי שכר (שעות וימים בפועל, תעריף שעה, שעות נוספות, העברת תלושים לעובדים ועוד)
הפרשות סוציאליות (פנסיית חובה, עובדי הוראה, שם קופת גמל, בסיס ההפרשה, קרן השתלמות)
⇐ ניהול העדרויות (צבירה, ניצול ויתרות חופשה ומחלה)
רכיבי שכר (שכר מינימום , נסיעות, הבראה וכו)
מועד התשלומים (העברת שכר, דיווח 102, תשלומים לקופות)
סיום התקשרות (חישוב פיצויים, הבראה , פדיון חופשה, 161)
רשויות המס ( תשלום מס שכר, פריסת ביטוח לאומי, דיווחי 102, תאומי מס וביטוח לאומי, מעקב 101)
דירוגים (התאמת דרגה, וותק, תוספת אם, מעונות, שעות גיל, השלמה למינימום ועוד)

בהזדמנות זו אנחנו מבקשים להפנות תשומת לבכם!

< האם מבוצע דיווח לקופות גמל בממשק אחיד?
< תשלומי הפנסיה מועברים בפועל עד ה 15?
< לכל העובדים קיימת פוליסה פעילה? אתם אכן מבקשים לשלם פנסיה רק עד התקרה 10,273 ש"ח?
< תלושי השכר מועברים על ידכם פיזית לעובדים ביד בדואר או במייל (אם יש הסכמה)?
< האם לכל העובדים הועברה הודעה לעובד /הסכם עבודה?
< האם תליתם מודעה מעודכנת עבור שכר המינימום?