בחודש האחרון, קיבלה קבוצה ראשונה של מוסדות מכתב המודיע על ביצוע בקרה כוללת. המוסדות הנבדקים נבחרו באופן מדגמי, בשלב ראשון תיערך ביקורת על פי המתווה שנקבע, ובהתאם לממצאים יבחרו חלק מהמוסדות להמשך ביקורת עומק בנושאים ספציפיים.
הביקורת הנוכחית הינה ראשונה מסוגה, ומהותה – בדיקת מקיפה של כל תחומי הדיווח במוסד ברמת השטח.
מנהלי המוסדות שנבחרו במדגם הוזמנו לכנס בו קיבלו הסבר על תהליך הבקרה.

מטרות הבקרה:
– בדיקה שהתקציבים מועברים ליעדם.
– בדיקה שהמוסד פועל על פי הנחיות משרד החינוך.
– מדיניות המשרד – על פי תמונת המצב שתתקבל, ישקול משרד החינוך את מדיניותו בנושאים נבחרים.

תחומי הבקרה:
הבקרה תתבצע על תחומי ליבה – לכל המוסדות, ותחומים נוספים- שיבדקו בחלק מהמוסדות. בנושאי הליבה תיערך בדיקה:
– מצבת מורים
– מצבת תלמידים
– תשלומי הורים
– רמת שירות

הנושאים התוספתיים- מיפוי סדירויות, ספרים מאושרים לכל שכבת גיל, בריאות וסביבת בית הספר.
הבקרה תיערך על ידי 2 בקרים במשך יומיים – מנהל המוסד ידרש לפנות יומיים אלו לשיתוף פעולה עם הביקורת. הביקורת תכלול סיור בבית הספר, ובדיקת התאמת מערכת השעות לביצוע בפועל.