נשלח גל נוסף של ביקורות למוסדות. לראשונה – בקרה מקיפה גם על מוסדות מוכש"ר יסודיים.

מזה כשנתיים מבצע משרד החינוך בקרות מקיפות במוסדות על יסודיים. הבקרה הרב תחומית נועדה לכסות את כל תחומי ליבת הפעילות בבתי הספר. בשונה מביקורות קודמות שהתייחסו תמיד לתחום ספציפי – (לדוגמה: ביקורת שכר, ביקורת שעות, ביקורת איתנות פיננסית, ביקורת שכר לימוד).
לראשונה מבוצעת בקרה רב תחומית למוסדות מוכש"ר – יסודיים, כפילוט לקבוצה שנבחרה.
הבקרה תבוצע במשך יום אחד, תוך נוכחות פיזית במוסד של שני בקרים. הבדיקות יכללו: מערכת שעות כיתתית ומערכת שעות למורים, מערך תשלומי הורים ותחומים נוספים. בין היתר יערכו הבקרים סיור במקום ואף יבצעו ראיונות למורים בזמן אמת.
הודעה על רשימת המוסדות הנבדקת – נשלחה למוסדות. משרד החינוך מקיים הדרכה מיוחדת למוסדות הכלולים בפיילוט.

הנושאים העיקריים בבקרה

חוזר מאי 19 מוסדות חנוך-01

כיצד תתכוננו לבקרה?

חוזר מאי 19 מוסדות חנוך-02