מוסדות יסודי בקרה רב תחומית

בחודש האחרון קיבלו מוסדות רבים הודעה על בקרה רב תחומית הצפויה במוסד. הבקרה הרב תחומית נועדה לכסות את כל תחומי ליבת הפעילות בבתי הספר. לנושאי הבדיקה ראה חוזר משרדנו מחודש 5.2019, קישור >>>

גני ילדים

בחודש האחרון בוצעו ביקורת שטח ללא הודעה מקדימה. ראה חוזר משרדנו מחודש 11.2019, לקישור >>>
הסתדרות המורים הוציאה הנחיה לגננות החברות בהסתדרות שלא לאפשר כניסת בקרים לגן, לקישור >>>