בקשת תמיכות 2020 מעירית ירושלים

לקוחות קבוצת מישור נהנים מגישה. 
מחוברים למישור, תמיד מעודכנים.