בימים אלו פירסמה עירית ירושלים את חוברת התמיכות של העיריה לשנת 2019. את הבקשות יש להגיש באופן מקוון עד לתאריך ה – 20/01/20 בשעה 12:00 בצהרים.

התמיכות מיועדות לתאגידים הפועלים בירושלים בתחומים השונים כגון: תרבות, אומנות, ספורט, מבני דת חינוך ועוד (חינוך: גני ילדים, מרכזים טיפולים, מוסדות עם כיתות חינוך מיוחד, מוסדות פטור, מוסדות מוכר שאינו רשמי)
נושא התמיכה הינו מגוון ומותאם לסוג המוסד. דוגמה לתמיכות אפשריות: העלאת רמת הבטיחות ושיפור החזות, הזנה לתלמידי חינוך מיוחד, שיפוצים והצטיידויות שונות. השתתפות העיריה הינה עד 20% מהוצאות פרוייקט נשוא התמיכה.

* הגשת הבקשה הינה באמצעות אתר האינטרנט, קישור>>> 
לאחר מילוי פרטים בסיסיים ושמירת הטיוטה, תקבלו קוד מזהה לכניסה חוזרת.

הדגשים:

* יש להקפיד על הגשה מלאה, לא תינתן אפשרות להשלמת מסמכים.
* מוסדות חינוך נדרשים להגיש בקשה ברמת הבעלות עבור סמלי המוסד שתחתיה.
חריגים: מוסדות פטור ובקשות שיפוצים.
* יש להקפיד על הפרדה בין תקצוב העיריה לתמיכות העיריה.
* שנת 2019 תכלול הערכות לשנת הלימודים תשע"ט (ולא תש"פ)
* יש להקפיד למלא את בקשת התמיכה בתבחין הרלוונטי. יש להבחין בין תבחינים למוסדות פטור למוסדות מוכש"ר.

חוברת התמיכות להורדה >>>