במכתב שנשלח חודש שעבר למוסדות ממשרד החינוך, הובהר שוב כי חל איסור לגבות שכר לימוד בגני ילדים, למעט סך לא יותר מ342 ₪ לשנה כתשלומי רשות. הסכום מתעדכן מדי שנה. הסכום מיועד לביטוח (ברשויות בהם הביטוח נעשה ישירות ע"י מפעיל הגן), למסיבות, סל תרבות, וטיולים (בתנאי שהטיולים מתבצעים בפועל) במידה וסכום הגביה עולה על תשלומי ההורים המאושרים עשוי המוסד להידרש להשיב להורים את כספי הגביה ביתר. ניתן לראות פרוט מלא בחוזר תשלומי הורים בקישור

דוגמאות לגביה נוספות מותרת: הסעות, הזנה, חוגים, פעילות בזמן נוסף שאינו בזמן הלימודים וכיוצ'.

במידה ומתבצעת גביה על פעילויות אחרות, יש לעמוד בתנאים הבאים:

– הפעילויות מבוצעות שלא בשעות פעילות הגן (כלומר לא בטווח השעות 7:55 עד 13:20)
– אין התניה וחיוב ההורים לרכוש את הפעילויות הנוספות.
– הפרדה מלאה של סכומי הגביה הנגבים בגין שעות הפעילות (תשלומי הורים מאושרים) לבין הסכומים הנגבים עבור הפעילויות הנוספות והודעה מפורטת להורים.

ההיבט התקציבי

תקציב משרד החינוך לגן מיועד עבור שכר גננת וסייעת. יתר הפעילות והאחריות התקציבית להפעלת הגן מוטלת על הרשות המקומית ולא על ההורים (שכן חל חוק לימוד חובה כבר מגיל 3). הרשות אחראית לבינוי (מימון המבנה ברשות נעשה ע"י משרד החינוך), הרשות אחראית גם למימון הוצאות תפעול שוטפות ובכלל זה חשמל מים טלפון נקיון והצטיידות שוטפת. כל זאת בגנים רשמיים בבעלות העירייה.

הבעיה התקציבית קיימת בגני ילדים במעמד מוכש"ר. אין אפשרות לבצע גביה מהורים ובמקרה והרשות לא משתתפת כלל בעלות הפעלת הגן ומועסק צוות ותיק ויקר – מודל הפעלת הגן בלתי מעשי.

פעם אחת – בגלל תקציב בלתי מספק של משרד החינוך אשר מעביר תקציב בהנחה של גן מלא (31-33 ילד) ופעמים הגן חסר ילדים. כמוכן בגני טרום חובה מעביר רק 90% מעלות הצוות (לא אושרה גביה של 10% הפער האמור). זאת מעבר לפערים הידועים הנובעים מפערי דרגות וותק הצוות ביחס לזה המתוקצב (מתוקצב פרופיל קבוע של ותק מוסמך 15), ופערי מצב אישי של אימהות ביחס לתוספת המתוקצבת (אם ומעונות).

פעם שניה – בגלל התנערות הרשויות המקומיות מהשתתפות בעלות הגנים המוכש"רים. רוב הרשויות המקומיות אינן תומכות ומתקצבות את גני המוכש"ר. מיעוטן מסייעות בהקצאות ובינוי, ומיעוט קטן יותר מסייע בתמיכות בתשלומי חשמל ומים והצטיידות. מאחר וחוק נהרי מתייחס רק לבתי הספר היסודיים, נותרו גני הילדים בחשיפה תקציבית מוחלטת. ממשרד החינוך מתקבל תקציב סמלי להוצאות הפעלה בסך של כ 15,000 ₪ בלבד עבור גני טרום חובה בלבד.

לסיכום: חסר תקציב בהפעלת הגן לא יכול להיות מושתת על הורי התלמידים. אפשרי גביה רק עבור פעילות נוספת ומכירת שרותים שאינם מחוייבים כחלק מתוכנית הלימודים.
להתייעצות ספציפית ניתן לפנות לרכזת תחום גביה הורים במשרדנו, מירי סוקלבסקי miris@cpa.mishor.co.il