רשות המיסים צפויה לחדש את הנוהל החל מינואר 2018

1. מסלול אנונימי – פניה לפ"ש ללא חשיפת זהות הנישום. לאחר הסכמה על החבות במס. יש לוודא במחלקת חקירות כי לא נפתחה חקירה / התקבל מידע.
2. מסלול מקוצר – הצהרה על הכנסה חייבת שאינה עולה על חצי מיליון ₪
3. מסלול רגיל – הגשת דוחות כרגיל. ככל שעומק החוב גדול, חוסר תום הלב עמוק ועומק השנים רב – קיימת חשיפה פלילית.