עובד הוראה שמצטרף ומלווה תלמידים בטיול, זכאי לגמול מיוחד. הגמול מושפע בעיקר ממספר השעות שנמשך הטיול, והאם כולל לינה. עובד שהטיול מתקיים ביום החופשי, מקבל תוספת נוספת של 4 שעות עבודה.
במסגרת רפורמת עוז לתמורה, שינוי בצורת חישוב הגמול:

 עולם ישןרפורמת עוז לתמורה
שעות לעובד ביום החופשי48

גמול אחוזי (בשיעור 0.7% מהשכר המשולב לכל יחידת גמול). נמוך יותר בעוז לתמורה / אופק חדש, שכן הצוות אמור לעבוד מלכתחילה שעות רבות יותר.

פירוט יחידות גמול לפי שעת סיום הפעילות:

שעת סיום הפעילותעולם ישן –
מוכש"ר
ללא אופק חדש וללא עוז לתמורה
אופק חדשרפורמת עוז לתמורה
בין 14:00 ל 15:000.500
בין 15:00 ל 16:0020.50
בין 16:00 ל 18:0021.51
בין 18:00 ל 21:003.532.5
פעילות מנותקת (בין 16:00 ל 24:00)333
בין 21:00 ל 24:0054.54
פעילות עם לינה76.56

דגשים לחישוב גמול ליווי טיולים:

• עובד הוראה מ 50% משרה נדרש להשתתף בפעילויות בית הספר.
• הגמול האחוזי מחושב מהשכר החודשי של העובד, ובהתאם להיקף משרתו. מה שיוצר מצב בו סכום הגמול שונה מהותית בין מורה למורה.
• אין חישוב גמול על פעילות המתקיימת בשישי- שבת. (למעט מסעות לפולין).
• בנוסף לגמול הטיולים, זכאים עובדי ההוראה לתשלום אש"ל בהתאם למשך הטיול- סך 29 – 88 ₪ ליום.