בחוזר מנכ"ל משרד החינוך פרסמו הנחיות לקבלת תקצוב גמול ריכוז לבתי ספר קטנים.
קיימת מכסה מוגבלת של גמולי ריכוז לעובדי הוראה במוסד שבו מספר כיתות קטן. מול ריכוז מקצוע קטן נועד לריכוז של מקצוע הנלמד בכיתה בלבד. גובה הגמול הוא 4%.

מי יכול לבקש תקציב לגמול ריכוז?

בתי ספר יסודיים שבהם מספר הכיתות הוא 5–12 כיתות. במקצועות המפורטים בחוזר.
או לחילופין מוסד על יסודי במקצוע הנלמד בין 24 ל 48 ש"ש.

כיצד ניתן לקבל את התקציב?

1. ניתן להגיש בקשה לקבלת הגמול עבור עובד הוראה אחד בלבד בכל מוסד.
2. על המנהל למלא טופס עבור עובד ההוראה לפי שלב החינוך שבו המורה המומלץ מועסק (יסודי/על־יסודי) ולשולחו סרוק לכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בחוזר.
3. תאריך אחרון להגשה 31 באוקטובר 2018.

שימו לב! מספר המכסות מוגבל, בית ספר שלא תוגמל במשך שנתיים סיכוייו רבים יותר.