האם עלי לדווח – משיכת דיבידנד? על עסקאות אקראי? מכירה הונית? עסקאות מחו"ל?