מועד ההגשה עד ה -31.07

התקציב כולל תקציב בגין הפעילות: שכר, חוגים ,רכש, רכז ותקורה.

לפני ההגשה – חשוב לוודא:
> האם כלל הפעילות בוצע עפ"י תנאי הקול קורא?
> האם נוצל מלוא התקציב ודווחו כלל העלויות? חשוב לזכור: התקציב שהועבר הינו מקדמה בלבד. בפועל תקציב או ביצוע כנמוך