בחוק נקבע כי בעלי 3 דירות ומעלה, יצהירו על דירותיהם עד לתאריך 31/3/17.
למעשה הוגשה עתירה לבג"ץ נגד שר האוצר והכנסת בעניין מס ריבוי דירות, בתאריך 28/2/17 התקיים דיון ראשון ופסק הדין לא צפוי להינתן עד לתאריך הדיווח 31/3/17.

לפיכך, הודיעה רשות המיסים ב-15/3/17 על דחיית מועד הדיווח ליום 30/6/2017, כמובן בכפוף לפסק הדין שיינתן.