טרם דיווחתם מסלולים לשנת תשע"ט? טרם דיווחתם תלמידים מלווים? אלו הימים האחרונים לדיווח בגין שנת הלימודים תשע"ט…

דיווח מסלולים מתבצע במערכת הסעות נט, יש לוודא הלימה לאישור משרד החינוך וכן דיווחי מלווים