מוסדות לחינוך מיוחד נדרשים בדיווח מטפלים פרא רפואיים,
תאריך אחרון לדיווח: 31/11/16
שימו לב! מומלץ טרום שליחה לוודא כי מבוצעות ומדווחות מלוא השעות המוקצות. דיווח חסר יגרור גם חסר בתקציב.