בפניה שהועברה בימים האחרונים לבתי הספר, התבקשו שוב מנהלי בתי הספר לדווח על כלל עובדי ההוראה, גם המועסקים באמצעות מקורות אחרים. במכתב שהועבר הסבר לדיווח כוחות ההוראה הנוספים במערכת מנבסנ"ט, המכתב נשלח ללא הבחנה גם למוסדות מוכש"ר, למרות שהפניה וההסבר רלוונטיים למוסדות רשמיים.

הרחבה

מוסד מוכר שאינו רשמי מדווח על כלל שעות ההוראה במצבת המורים, ללא הבדל בין שעות במימון משרד החינוך, לשעות במימון אחר. בהנחיות לדיווח מצבת המורים ובפרסומים נוספים, הובהר לא אחת כי על המוסד לדווח על מלוא שעות ההוראה, גם כאשר הן חורגות מתקצוב ואף מדרישות משרד החינוך.
במוסדות רשמיים – משרד החינוך מעביר שכר ישירות למורים, ואין אפשרות למוסד לדווח שעות לתשלום החורגות מהתקן שהוקצה על ידי משרד החינוך. הפניה נוגעת לעובדי הוראה שמועסקים במוסד, ושכרם משולם על ידי מקורות חיצוניים למשרד החינוך – כעמותה מפעילה או עמותות קבלן. לצורך איסוף המידע על כלל כוחות ההוראה במוסד, פתח משרד החינוך מסך מיוחד במערכת מנבסנ"ט לדיווח על עובדי הוראה בהעסקה שאינה ישירה.
כאמור, הדיווח אינו משפיע תקציבית על בית הספר אלא נועד לצרכים אינפורמטיביים, וכן לצרכים פרסונאליים של עובדי ההוראה – צבירת וותק וכן הלאה.