בימים אלו, קיבלו מוסדות פניה ובקשה למילוי פרטי שאלות על שעות הטיפוח המבוצעות במוסד.
שעות הטיפוח הינן שעות תוספתיות על תקן הבסיס במוסד יסודי, מספר השעות תלוי במדד הטיפוח של המוסד בהתאם למדד שטראוס. השעות מוקצות לכלל בתי הספר היסודי: מוסדות רשמיים, מוכר שאינו רשמי ומוסדות פטור. השעות נועדו לאפשר למוסדות מרווח נשימה והקצאת שעות נוספות לשכבות החלשות. על אף שתחשיב תוספת השעות מקורו בסופו של יום ממצבו האישי של כל תלמיד, התחשיב הסופי מציג ציון מדורג משוקלל ומשכך סל השעות התוספתי הינו כלל ושייך לבית הספר.
במוסדות רשמיים ומוכרים, לא מופעלת הנחיה והדרכה לאופן ניצול השעות, והניצול מדווח באופן דומה לניצול כלל השעות במוסד. עם זאת, למרבה הפלא, בימים אלו קיבלו מוסדות פטור הנחיה למילוי פרטים על מספר שעות הטיפוח המבוצעות, האם קיימת במוסד תכנית טיפוח, ועוד. הבקשה אינה ברורה ומשרדנו מבצע ברור לגבי משמעות הבקשה וסביר כי לא תחזור על עצמה.