1. דמי הבראה

החודש יש לשלם דמי הבראה. לדמי הבראה זכאי כל עובד במשק בוותק של שנה לפחות. (במגזר הפרטי התשלום יכול להיות מבוצע במהלך הקיץ חודש יוני עד אוגוסט)
החישוב:  מספר ימים בהתאם לותק * 424 ש"ח * היקף משרה

הדגשים:

– תעריף ליום הבראה: תלוי ענף. 424 ₪ במגזר הציבורי לעומת 378 ₪ במגזר הפרטי. לעובדי הוראה וסיוע יש לשלם תעריף וימים בהתאם למגזר הציבורי – בדומה למוסד רשמי.
– היקף המשרה שהעובד מועסק: יש להכפיל בשיעור המשרה של העובד, אך לא יותר ממשרה מלאה. עובד הוראה שמועסק אצל יותר ממעסיק אחד, וסה"כ היקף ההעסקה מעל 100% משרה, זכאי לקבל מכל מעסיק דמי הבראה יחסיים.
– מספר ימי הבראה: תלוי וותק, תלוי ענף. להלן:

ימי הבראהותק בשנים מגזר ציבורי / הוראה
73
94-10
105-11
1116-19
1220-24
1325 ומעלה

חדש! מחשבון הבראה לשימוש חופשי ב'מחשבון החכם'. קישור למחשבון

2. מענק יובל

מענק יובל הינו תוספת שכר שנתית בשיעור 60% מהשכר החודשי. למענק יובל זכאים עובדי הוראה בעלי וותק של 25/30 שנים תלוי בשכבת הכיתות.
בחטיבה העליונה זכאים לאחר 25 שנות וותק.
בגנים, יסודי והכשרת עובדי הוראה – במעמד מוכש"ר – זכאים לאחר 30 שנות וותק.