האם יש קיצור דרך לסיים יחסי עבודה ופיטורין?

לקוחות קבוצת מישור נהנים מגישה. 
מחוברים למישור, תמיד מעודכנים.