​עליה נוספת בשכר המינימום, בהמשך לשורת עדכונים שבוצעו בשנתיים האחרונות. כיצד ישפיע העדכון על שכר עובדי ההוראה והסייעות?

השלמה למינימום

החל מאפריל 2015 התעדכן חישוב השכר לצורך השלמה למינימום והינו כולל כל התוספות המוחרגות ועידכון הוותק
שכר המינימום מתעדכן כעת, החל מחודש דצמבר 2017 ל- 5,300 ש"ח – בהתאמה להיקף מישרה בכל תפקיד
לפיכך:

סייעות – רק סייעות ששכרן עומד על פחות מ-28.5 ש"ח (ללא החזרי הוצאות של טלפון ומעונות) תקבלנה השלמה.
עו"ה וגננות – רק עו"ה שמקבלים פחות מ-5,300/129 = 41 ש"ח לשעה (ללא החזרי הוצאות) – עובדי הוראה בדרגות ובוותק נמוך – יקבלו השלמה

הפרשי הוראת שעה

​השכר לצורך השלמה למינימום לפני הוראת השעה באפריל 2015 – הינו השכר ללא תוספת וותק והתוספות המוחרגות הנוספות​.
השכר לצורך חישוב הפרשי הוראת שעה לא מתעדכן עם עליית שכר המינימום מאז אפריל 2015 בו עמד שכר המינימום על 4,300. (4,333 צמוד מדד)
(מעת לעת – כל חודש אפריל של שנת כספים מתעדכן השכר ב-100 ש"ח) וכיום עומד על 4,533 ש"ח.
מרבית הגננות בדרגות הנמוכות וכן הסייעות אכן זכאיות להפרשי הוראת שעה.
אך כאמור עם עידכון שכר המינימום כעת אין השלכה על גובה השכר לצורך חישוב השלמה למינימום והאו נותר בעינו עד אפריל שאז יתעדכן ל-4,633 ש"ח ושכרם יעלה בהתאמה