מהו המענק?

בהתאם לחוזר מענק חד פעמי של משרד האוצר מיום 14.1.2016. לכלל הבעלויות הועבר 1,000 בינואר 2016 ו 1,000 בשנת 2017. למוסדות הפטור, בעקבות פעילותו של ח"כ גפני ושל חינוך העצמאי, בוצע כעת תיקון וכלל הסכום יחושב בעבורם.

כמה סכום המענק שיועבר אליכם ע"י החינוך העצמאי?

התקבל מענק 2,000 מוכפל במספר התקנים המאושרים למוסד כמופיע בתקנט של המוסד (תקן בסיסי המושפע בגודל כיתה וסטטוס תלמידים, המוכפל ב 55%). בתוספת מענק למשרות שרתים ומזכירים (נכלל במרכיב הקבוע). לסכום נוספו עלויות מעסיק בשיעור 15%.

מתי לשלם לעובד?

בהתאם להנחיית החינוך העצמאי, יש לשלם בשכר מרץ ולהעביר דוח ביצוע עד ה 15.5.2017

מי זכאי?

– עובדים שהועסקו בשנת תשע"ו בחודשים 9-12.2015
– המענק יחושב עד משרה מלאה – חלקיות העסקתם תחושב לפי ממוצע בתקופה של שנה (התקופה (1.12.2014 -30.11.2015 כך, מורים שהועסקו בשנת תשע"ו ועזבו – זכאים גם הם, לעומת זאת מורים שהחלו עבודתם בשנת לימודים נוכחית, לא זכאים.

איך לחשב את זכאות העובד?

– עובד זכאי בהתאם לתקופת העובדה יקבל 2000 ש"ח * היקף משרתו.
– מאחר והתקציב המתקבל אינו מספיק לתשלום מלא (שיעור תקצוב 55% משעות בסיס בלבד) – אושר בועדת כספים כי אין חובה על המוסדות לשלם מעבר לכך.
– ההנחיה מהחינוך העצמאי לבצע תחשיב בנפרד לעובדי הוראה ולשרת / מזכיר. החישוב בהתאם לשיעור המשרה לעובד וביחסיות לסך היקפי המשרה של המורים הזכאים. (במידה ויש יתרה בתקציב שרת/מזכיר ניתן להעביר את היתרה לסכום שיועד למורים).
לנוחיותכם, מצ"ב סימולטור להקצאת המענק.