לדמי הבראה זכאי כל עובד במשק בוותק של שנה לפחות. עובד הוראה זכאי למספר ימים רב יותר ובתעריף יומי גבוה יותר.

החישוב: מספר ימים בהתאם לותק * 432 ₪ * היקף משרה

ימי הבראהותק בשנים מגזר ציבורי / הוראה
73
910 - 4
1015 -11
1119 - 16
1224 - 20
1325 ומעלה
– תעריף ליום הבראה 432 ₪ במגזר הציבורי ובמוסדות חינוך לעומת 378 ₪ במגזר הפרטי.
– מס ימי הבראה משתנה בהתאם לענף. מגזר ציבורי גבוה מהפרטי.
– תשלום בהתאם להיקף משרה של העובד ועד משרה מלאה. עובד הוראה שמועסק אצל יותר ממעסיק אחד, וסה"כ היקף ההעסקה מעל 100% משרה, זכאי לקבל מכל מעסיק בנפרד דמי הבראה לפי היקף משרתו.
– התשלום לעובד הוראה נעשה החודש – יוני. התשלום לעובד שאינו עובד הוראה מבוצע במהלך הקיץ חודש יוני עד אוגוסט.

השווה דמי הבראה

לשירותכם! מחשבון הבראה לשימוש חופשי ב'מחשבון החכם' מבית מישור טק, קישור >>>.