ב- 1.7.17 תיכנס לתוקפה הוראת ביטוח לאומי, על פיה המוסד לביטוח לאומי רשאי לגבות ממעסיק שלא דיווח ו/או שלא שילם את דמי הביטוח עבור עובדו, החזר קצבאות ששולמו וישולמו לעובד.