%d7%94%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%aa

לקוחות קבוצת מישור נהנים מגישה. 
מחוברים למישור, תמיד מעודכנים.