הוצאות עסקיות

הוצאהאחוז מוכר למס הכנסהאחוז מע"מ התשומות לקיזוזהערה
קניות סחורות100%100% מוכר בניכוי מלאי סגירה שטרם נמכר
קבלני משנה100%100%
יבוא מחו"ל100%100%
משכורות לעובדים100%אפס
פיצויים לעובד100%אפסיש להגיש טופס 161. לזכור לנכות במקור לפי תאום מס למעט אם חתם על הטופס והסכום נמוך מתקרת הפטור.
שיפורים במושכר10% פחת שנתי100%
ציוד וריהוט לעסק / משרדבהתאם ל-% פחת שנתי100%
מחשב שולחני / ניידבהתאם ל-% פחת השנתי100%
כלי עבודה100%100%
אחזקת ותיקונים עסק / משרד100%100%
דמי שכירות עסק / משרד100%100%
מים ופינוי פסולת100%אפס
פרסום100%100%
אחריות מקצועית100%100%
ספרות מקצועית100%100%
בטוחים מקצועי / עסק / משרד
100%אפס
ביטוח עסק / משרד100%אפס
חשמל משרד100%100%
טלפון משרדי100%100%
אינטרנט100%100%
ארנונה ואגרות100%אפס
יעוץ מקצועי100%100%
השתלמות מקצועית100%100%כאשר לא מדובר ביתרון פרטי (כגון תואר אקדמי) אלא לצורך שמירת הקיים והתעדכנות מקצועית שוטפת (כגון רופא המשתלם בהשתלמות מקצועית שוטפת). סוגיית: הנאת העובד או הנעת העובד.
משפטיות100%100%
ניהול חשבונות וביקורת100%100%
חניה100%100%לפי חשבוניות ספציפיות לצורך העסק
הובלות ומשלוחים100%100%
נסיעות בתחבורה ציבורית100%100%
קנסות (רשות המיסים, עירייה, משטרה...)אפסאפס
ריבית ועמלות בנק חשבון עסקי100%אפס

הוצאות מעורבות

סכום המחזור השנתי 
500,000• חובה לבצע ניהול מערכת חשבונות כפולה ולהגיש דוחות מבוקרים ע"י רו"ח. קיימת חובה לבצע וניכוי במקור משכירות משכר עובדים ומשכר מרצים ואומנים.
3,200,000• חובת ניכוי במקור לספקים ודיווח למס הכנסה על כלל תשלומים לספקים. כנ"ל אם מעסיק 10 עובדים בשלוש שנות המס שקדמו (*)