רקע: מעסיק שמוציא את עובדיו לימי גיבוש, העשרה עם לינה או בלעדיה – נדרש בזקיפת שווי לעובדים. מרבית המעסיקים, בכדי למנוע פגיעת מס בעובד, זוקפים בנטו, כך שעלות המס המלאה נספגה ע"י המעסיק.

בימים אלו, פורסמה ע"י מס הכנסה הנחיה, בה פורטו תנאים להכרה בהוצאה, ולאי חיוב בזקיפת השווי.

על מה תקפידו בפעילות הגיבוש?

  • ימי הגיבוש נחשבים כימי עבודה ומשולם שכר מלא בגינם.
  • העובדים אינם זכאים לצרף בן/בת זוג או קרוב אחר.
  • פעילות הגיבוש רק במהלך שבוע עבודה. (פעילות אשר בחלקה בסוף שבוע תצריך זקיפת שווי מלאה).
  • לו"ז הפעילות נקבע או מאושר על ידי המעסיק.
  • הפעילות נערכת בישראל
  • מטרת הפעילות הינה לצורך שיפור העבודה והממשקים בין העובדים. כמו כן, הפעילות חייבת לכלול הרצאה מקצועית או פעילות העשרה.
  • מזוהה צורך לגיבוש במקום העבודה – מספר עובדים רב, אופי של עבודת צוות.
  • ההחלטה על קיום הגיבוש בידי המעסיק. העובדים מוזמנים לאירוע.
  • העלויות הן סבירות ביחס לפעילות ומטרתה. (פעילות ללא לינה – 400 ₪ ליום. פעילות עם לינה – 700 ₪ ליום).
  • חשוב! לשמור מסמכים מאמתים לקיום התנאים.