הוראות ניהול ספרים בעמותה נקבעו הן על ידי מה הכנסה והן על ידי רשם העמותות.
כחלק מפעילותנו בלשכת רואי חשבון, ערכנו עבורכם השוואה בין הדרישות השונות ופירוט הדיווחים הנדרשים, בהתאם למחזור העמותה.
לפירוט – והורדת המצגת המעודכנת – לחץ כאן >>>