%d7%94%d7%96%d7%9e%d7%a0%d7%aa-%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%94

לקוחות קבוצת מישור נהנים מגישה. 
מחוברים למישור, תמיד מעודכנים.