החודש משולם שכר לחודש ראשון של שנת הלימודים תשע"ז, נקודת זמן בה נוודא עדכוני שכר לעובדים בהתאם לתפקיד והתנאים האישיים.

על מה נקפיד במעבר שנה?
– עדכון וותק ותק בתפקיד– לכאורה תוספת של שנה. אולם אם עבד פחות משליש משרה, או פחות מחצי שנה, לא זכאי לתוספת וותק. שימו לב – תוכנות שכר רבות מעדכנות וותק באופן אוטומטי.. חשוב לעקוב פרטנית.
– עדכון דרגה וגמולי השתלמות – לתשומת לב פעמים במקביל לעדכון הדרגה הזכאות לגמולים פוחתת. חשוב לעקוב אחרי עדכון של דוח כוח אדם בהוראה בהמשך השנה.
– שעות וגמולי תפקיד – במידה והשתנה הגדרת התפקיד וכן היקף העבודה במיוחד לגבי גמולי בגרות המושפע ממספר תלמידים וכן הלאה.
– זכאות לקרן השתלמות – יתכן כי עובדים שלא היו זכאים עד כה יהיו זכאים כעת ולהפך. שינוי מעל שליש משרה/פחות משליש משרה, וכמובן סייעות משנה שלישית
– זכאות למשרת אם– מומלץ לעיין שוב בת"ז גם לעובדים חדשים ובוודאי לגבי מי שחזרה השנה מחל"ד. חשוב לוודא שוב לגבי מי שמועסקת בפחות מ 79% משרה – קיום העסקה נוספת. יתכן כיי זכאות העובדת ל'תוספת אם יחסית' השתנתה או בוטלה.
– זכאות לשעות גיל – עובד הוראה שיגיע לגיל המזכה עד סוף דצמבר, זכאי לשעות גיל מתחילת שנת הלימודים.