משרה"ח העביר בחודש 12/17 מקדמה בגין החזר נסיעות לתלמידות (בידנים קוד 328). מי זכאי להחזר נסיעות?

תלמידים המתגוררים ברשות מקומית אחרת. ביצוע ההחזרים לתלמידים – נדרש בדיווח בדוח ביצוע, ובחתימת רואה חשבון. רשימת תלמידים זכאים שהתקבל בגינם תקציב – ניתן לקבל מהרפרנט – מר צביאל נחום. לנוחיותכם,

להלן פרטי התקשרות עם מר צביאל נחום
050-9866000 | 02-5601920
zvielna@education.gov.il