⇐ עמותה בשנתיים הראשונות תידרש לשלם 150 שח בלבד!
⇐  עמותה שמחזור ההכנסות השנתי שלה אינו עולה על 300,000 ₪ – תידרש לשלם 150 ₪ (במקום פטור מלא שנהג עד היום. מנגד גם עמותות שמעסיקות עובדים תיזכנה בהפחתה)

חשוב מאד!! בדיקת מחזור ההכנסות תיעשה לפי הדיווח בדוח המילולי שהגישה העמותה לרשם העמותות עד ה31 בדצמבר. (כך, תעריף האגרה לשנת 2020 ייקבע לפי המידע שיימצא במערכת רשם העמותות ביום 31.12.2019). עמותה שלא תגיש דוח מילולי תדרש לשלם סכום אגרה מלא. בשונה מהעבר בדיקת המחזור נעשית לשנה קודמת ולא לשנת האגרה הנוכחית. אנו ממליצים גם לעמותות קטנות ולא פעילות להקפיד לשלוח דוח מילולי לרשם העמותות במועד על מנת ליהנות מאגרה מופחתת. דיווח באיחור יגרור את העמותה לחובות מיותרים.

⇐  לא יישלחו שוברי אגרה בדואר. התשלום יהיה באתר רשם העמותות בלבד.
⇐  כרגיל, עמותה שתשתלם עד סוף מרץ תזכה למחיר מופחת. (מחיר מלא: 1,611 מחיר מופחת 1,318 נכון ל-2019 ).
⇐  נזכיר כי בשנת הקמת העמותה נדרשת אגרת פתיחה של 825 ש"ח ומעבר לכך לא נדרשת אגרה שנתית בשנה זו.