בהתאם לתקנות לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים שפורסמו לפני כשנה – מעסיקים מעל 100 עובדים נדרשים כבר כעת לדיווח בממשק האחיד ולהיזון חוזר.
מעסיקים מעל 50 עובדים – נדרשים לדיווח אחיד החל מינואר 2017.
עם החלת הממשק האחיד אחריות קליטת הכספים בקופות חלה על המעסיק
ההיזון החוזר מציף בשלבים הראשונים ליקויים רבים אשר העלתם מאפשרת תיקונם בין הליקויים שנמצאו: קליטת כספים לח.פ. שונה, אי חלוקה נכונה והפקדה נמוכה לפיצויים, אי קופה פתוחהה לעובד וכד', מה שמותיר את המעסיק נפגע ומחוייב בתשלום כפול וחשוף לתביעות שונות.
המשמעויות לליקויים רבות ולעיתים מהותיות הן לעובד והן למעסיק – לדוגמה:
חלוקה שאינה תואמת לרכיבים הקבועים בפוליסה – תיתכן הפקדה נמוכה לפיצויים שתגרור תשלומי פיצויים מוגדלים בעת עזיבה,
קופה שלא נפתחה לעובד – הכספים לא משויכים לעובד, ולא צוברים רווחים, ויותר מכך – הכיסוי הביטוחי לא נכנס לתוקף
הכיסוי הביטוחי: פוליסות הפנסיה כוללות רכיב ביטוחי, כאשר ההפרשות אינן מופקדות ומשוייכות כיאות נוצרת חשיפה ביטוחית לעובד ואף למעסיק שהאחריות לבטח מוטלת עליו.

בסופו של יום, יהיו מחוייבים בהיזון החוזר כלל המעסיקים. לאור הליקויים הרבים והמהותיים שנפוצים, מומלץ לכל מעסיק להתחיל את התהליך כבר כעת.