משרד החינוך במגמה לצמצום תקני כיתות בחינוך המיוחד, ויש להיערך בהתאם בכל הנוגע לגיוס צוות והיערכות מבנים. צמצום בצוות או הכשרת הכיתה לקבוצה המוגדלת. קיימת חשיבות לוודא מול הפיקוח את מצבת הכיתות הצפויה. מגמת המשרד תביא בסופו של דבר למימוש יעדי המשרד לצמצום מספר הזכאים לשירותי החינוך המיוחד.
המשמעות הכספית: תקן כיתה בחינוך המיוחד 200 אש"ח בלקויות קלות, עד כ 400 אש"ח בלקויות הקשות. הרכיבים שנפגעים מעיבוי כיתות – שעות הוראה, שעות סיוע, וחופשה. תוספות נוספות פר ילד – כמו פרא רפואי והזנה – לא מושפעות מעיבוי הכיתות.